Próbatanulás!

Gyere el egy jó hangulatú mégis hatékony angolórára. Próbáld ki kedvezményes áron!

Tovább...

TELC nyelvvizsga

A TELC nyelvvizsga felépítése

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A TELC nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A nyelvvizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és toll együttes használatát javasoljuk a vizsga satírozós részén. A nyelvvizsga végén időt biztosítunk arra, hogy a vizsgázók a ceruzával már bejelölt válaszaikat tollal is áthúzzák. (nem kötelező).  A levélírás vizsgarészen a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja.

A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet.

Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is.

Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kaphat (írásbeli vagy szóbeli).

Az egyes feladatrészek rövid leírása

TELC nyelvvizsga írásbeli rész

I. Olvasott szöveg értése
1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni.
3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek
1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.
2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség
1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában hivatalos vagy félhivatalos levelet írni.

TELC nyelvvizsga szóbeli rész

I. Hallott szöveg értése
1. Globális értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak.
2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak.
3. Szelektív értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak.
Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán, csak valamely részén!

II. Beszédkészség mérése
20 perc felkészülés
Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás
Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Ezt a részt teljes mértékben a vizsgázók alakítják, nincsenek számukra előre megadott témák. A beszélgetés során a vizsgázók megszokják a vizsgáztatók és egymás hangját (ez könnyíti a szövegértést), leküzdjék a kezdeti – esetleges – feszültségüket.

2. Prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésére válaszolni.

3. Véleménykifejtés/Vita
A vizsgázónak a szöveg (vagy a szövegek) témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott (nem kell összefoglalni a szöveget). A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.

4. Problémamegoldás/konszenzuskeresés
A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

Forrás: telc.hu